Reglement

Zoektocht reglement
1) Deze zoektocht kan je doen vanaf 06 januari 2024 tot 15 april 2024, en wordt ingericht
door “de Panvissers VZW” .
2) Iedereen mag deelnemen, maar doet dat op eigen verantwoordelijkheid, de organisatie
is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen verbonden aan deze activiteit.
3) Deelnemingsformulieren zijn te koop in Café “De nieuwe boulevard” Mechelbaan 26
2580 Beerzel.
4) Het verkeersreglement is voor iedereen van toepassing dus ook voor u.
5) Wandel waar mogelijk op het voetpad of fietspad. Waar geen voetpad of fietspad is zijn
de foto’s genomen vanaf de linkerzijde van de baan, dit volgens de wandelrichting van
het parkoers op het routeblad. (U kunt het aankomend verkeer beter zien.)
6) Betreed ook geen privé terrein. De foto’s zijn goed zichtbaar vanaf de openbare weg.
7) Uw taak bestaat erin de foto’s te rangschikken volgens de plaats waar de fotograaf zich
bevond bij het nemen van de foto’s. (zie ook regel 4)
8) Wandel de weg zoals aangegeven op het routeblad, de foto’s zijn enkel genomen langs de
wandelzijde die aangegeven is op het routeblad, waar niets vermeld is kunnen aan beide
zijden van de weg foto’s genomen zijn
9) Eventuele wijzigingen en de kleurenfoto’s zijn te vinden op www.panvissers.be .
10) De natuur staat niet stil en kan het gefotografeerde iets of wat wijzigen.
11) De foto’s zijn niet getrukeerd, maar kunnen wel gedraaid zijn.
12) Een foto is al op de juiste plaats genoteerd op het antwoordblad.
13) Iedereen die zijn antwoordblad ingevuld binnen heeft gebracht heeft recht op een prijs,
zelf uit te kiezen, en dit volgens de rangschikking.
14) Bij gelijke stand telt de schiftingsvraag, is men dan nog gelijk, een kaartje trekken.
15) Het antwoordblad moet binnen zijn voor woensdag 17 april 2024 op volgend adres
Vzw De Panvissers zoektocht
Tulpenstraat 18
2223 Schriek / Heist O/D Berg
16) De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 05 mei omstreeks 18.00 uur. dit in het
inschrijvingslokaal .
17) Door zijn deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement .
18) Verder nog veel zoekplezier en een fijne wandeling vanwege de Panvissers.

routeblad

Routeblad

  • Het antwoordblad en de volledige zoektocht zijn verkrijgbaar vanaf 06 januari 2024 in café “de Nieuwe boulevard”  Mechelbaan 26 2580 Beerzel Putte voor de prijs van €8.00 en altijd prijs . (Prijzen voor de was en de plas en de tuin.)